Lịch tập

by Admin

CLB Kendo Hà Nội tập luyện hàng tuần tại Nhà thể chất, trường Tiểu học Kim Đồng, số 1 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội.

Lịch tập:

Tối thứ 3: 7:30 – 9:30

Tối thứ 6: 7:30 – 9:30

 

Hanoi Kendo Club schedule practice:

Thursday: 7:30 – 9:30 pm

Thursday: 7:30 – 9:30 pm

Adress: Gymnasium of Kim Dong Elementary School, No 1 Tran Huy Lieu street, Ba Dinh district, Hanoi