Tiêu điểm Our favorites

Thông báo kỳ thi đẳng kendo Việt Nam lần thứ nhất

Thông báo kỳ thi đẳng kendo Việt Nam lần thứ nhất

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo kỳ thi đẳng kendo Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Đây là …

Thi đấu Competition

Văn hoá People & Culture