Liên hệ

by Admin

Nhà thi đấu trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, km10 Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Email: info@kendo.vn

Gymnasium of Hanoi Architecture University, km10 Nguyen Trai street, Ha Dong district, Hanoi.

Tên (*)

Email (*)

Tiêu đề

Nội dung